รายการ รอบรั้วมทร.พระนคร
ออกอากาศวันที่
Notice: Undefined index: play in /var/www/virtual/radio/rmutpAround/index.php on line 140

ก้าวตามความเคลื่อนไหว ก้าวทันการศึกษา กับ รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท ทุกวันจันทร์เวลา 16.00-16.30น.