เที่ยวไปชิมไป 1 พย 60-เที่ยวตลาดน้ำกลางป่า…นั่งแพ เอาขาแช่น้ำ ที่“ตลาดน้ำกวางโจว” จ.เพชรบุรีและอาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง ที่ร้าน หงเปา


ภาพจาก Travel MThai