เที่ยวไปชิมไป 12 กย 61

ขอบคุณภาพจาก https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWhuzFm8HdAhUJQI8KHZsPBgQQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fwoodychannel.com%2Fsink-temple.html&psig=AOvVaw1BmlqXECECBa27ivL-iOom&ust=1537245389842749

เที่ยวไปชิมไป 5 กย 61

ขอบคุณภาพจาก https://www.wongnai.com/restaurants/329570Cc-%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99

เที่ยวไปชิมไป 3 กย 61

ขอบคุณภาพจาก https://news.kapook.com/topics/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2