เกษตรอินเทรนด์ 23 กย 61

ขอบคุณภาพจาก https://www.kasetkaoklai.com/home/2016/09/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81-2/

เกษตรอินเทรนด์ 16 กย 61

ขอบคุณภาพจาก https://www.palangkaset.com/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94-2/

เกษตรอินเทรนด์ 15 กย 61

ขอบคุณภาพจาก https://www.thainaturalproducts.com/10-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94-%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5-%E0%B8%A1%E0%B8%B0-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1/