ร่มเกล้าชาวประชา – พระราชกรณียกิจที่สําคัญของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ-วงเวียนพระราชกรณียกิจ-นางสนองพระโอษฐ์ -28 สค 59

picture20116

ภาพจาก annforever.wordpress.com