รู้ไว้ใช้ว่า -ล้างมืออย่างไรให้สะอาด ปราศจากโรค และ 8 ทางลัดกำจัดรอยยับบนเสื้อผ้า โดยไม่ใช้เตารีด -30 ธค 59


ภาพจาก โรง พยาบาล ศิริราช ปิย มหาราช การุณย์