ชีวิตดี๊ดี 10 สค 61

ขอบคุณภาพจาก https://www.msn.com/th-th/money/other/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/ar-BBHuRb3?li=AAuelE8