ข่าวต้นชั่วโมง

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 นำสุโขทัยโมเดล มาใช้ เน้นการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน

237
นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีการมุ่งเน้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนในสังกัด ได้พัฒนาในทุกๆด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยนำ “สุโขทัยโมเดล” หรือ 3 GOOD มาใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ Good Child, Good Teacher และ Good School เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทั้งบุคลากรและนักเรียน สร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วย Teamwork รวมถึงสร้างโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีการส่งเสริมในด้านของภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เป็นเมืองมรดกโลก ได้แก่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ซึ่งมีชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้จากสถานที่จริง ทั้งนี้ ต้องมีการพัฒนาเด็กนักเรียนและเยาวชนให้มีคุณลักษณะความเป็นนักเรียนแห่งอาเซียนด้วย

ภาพจาก https://www.facebook.com/sukhothai1.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin