ข่าวต้นชั่วโมง

ไทย-เมียนมา ร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและการเผาในพื้นที่

605730-02

พ.อ.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา ฝ่ายไทย หรือ TBC นำคณะหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ชายแดนฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุม TBC ครั้งที่ 85 ที่โรงแรมสานมุนอาข่า จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา โดยมี พ.ท.อ่องเมียนอู ผบ.พันเคลื่อนที่เร็ว ที่ 359 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา ฝ่ายเมียนมา โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการหยิบยกประเด็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันและการเผาในพื้นที่ โดยทางเมียนมาได้ให้การตอบรับในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี พร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดท่าขี้เหล็กงดเผาโดยเด็ดขาด สำหรับในกรณีที่ตรวจพบไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบสามารถแจ้งหน่วยงาน เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล สถานีควบคุมไฟป่า หรือหน่วยทหารที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่เกิดเหตุ โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ได้จัดกำลังเป็น “ชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน” จำนวน 20 ชุดปฏิบัติการ เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้งของหน่วยทหารต่างๆ ตามแนวชายแดน ซึ่งสามารถแจ้งให้ชุดปฏิบัติการดังกล่าวเข้าดำเนินการดับไฟป่า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่่ 2 ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนของไทยและเมียนมาครั้งนี้ จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.