ข่าวต้นชั่วโมง

ไทย – จีน มุ่งมั่นกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน

321
นายหยู เจิ้งเซิง (Yu Zhengsheng) ประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดี และย้ำถึงโอกาสอันดีในการครบรอบความสัมพันธ์ 40 ปีทางการทูตไทย – จีน และยังมีความสำคัญเนื่องจากปีนี้ ไทยและจีนจะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ด้วย ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ไทย – จีน นับว่ามีพัฒนาการที่ก้าวหน้าอย่างโดดเด่น มีการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน มีการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ทั้งการค้าการลงทุน วัฒนธรรม รวมทั้งด้านการเกษตรอย่างใกล้ชิด โดยไทยสนับสนุนแนวคิดของจีนเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม (Silk Road Economic Belt) และเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดรับกับการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางด้านคมนาคมของไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางอาเซียน ส่วนความร่วมมือระบบรางทั้งสองฝ่ายยินดีที่การประชุมร่วมไทย – จีน เพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของไทยมีความคืบหน้า

ภาพจาก http://manager.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin