ข่าวต้นชั่วโมง

โรงพยาบาลกลาง เปิดตัวเลสิคไร้ใบมีด เพิ่มความรวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัยยิ่งขึ้น

276516

 

นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการให้บริการ “Femto LASIK เลสิคไร้ใบมีด” อย่างเป็นทางการ และร่วมชมเครื่องเฟมโต เซคเคินเลเซอร์ WaveLight® FS200 มาตรฐานจากประเทศเยอรมนี ที่นำมาให้บริการตรวจและรักษาตาแก่ประชาชนทั่วไปในราคาประหยัด เพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และตอบสนองวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลกลาง “โรงพยาบาลคุณภาพเพื่อประชาชน ทันสมัย ได้มาตรฐาน บริการประทับใจ” โดยมีคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ โรงพยาบาลกลาง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์ตรวจและรักษาสายตา (ชั้น 16) อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง  โดยปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ นับเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ให้บริการผู้ป่วยจนได้มาตรฐานศูนย์ความเป็นเลิศ และหนึ่งในนั้น คือ การเปิดศูนย์ตรวจและรักษาตาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป นับเป็นที่น่ายินดีที่ทางศูนย์ฯ ได้มีนำเทคโนโลยีใหม่ และเครื่องมือที่ทันสมัยในการรักษาสายตา และหวังว่าจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนในการรักษาสายตาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อไป“

ที่มา : www.matichon.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.