โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ก้าวทัน ก้าวล้ำยุคดิจิทัล”
30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ดีเจวัยมันส์ สร้างสรรค์สื่อดี”
ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้อง 1101 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “วัยมันส์โชว์พาวว์ Make Sound Spot Radio”
ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

58-1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อ่านอย่างมีทริค เขียนสคริปอย่างมืออาชีพ”
ระหว่างวันที่ 18 -19 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุม AD and PR Presentation Room
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

IMG_02

« 2 of 2 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.