ข่าวต้นชั่วโมง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ ระบุว่า เด็กที่เป็นโรค “ลมชัก” ห้ามใช้ช้อน มือ อุดปาก

296
นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ภาวะลมชักในเด็กเกิดจากการสร้างคลื่นไฟฟ้าในสมองผิดปกติ สาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ หรือระหว่างตั้งครรภ์มีการใช้ยาเสพติด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัด สูบบุหรี่จัด หรือระหว่างคลอดมีปัญหาสมองขาดออกซิเจน หลังคลอดเด็กเกิดติดเชื้อในสมอง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เส้นเลือดตีบ ตัน หรือได้รับอุบัติเหตุ เป็นต้น หรือบางครั้งก็เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ อัตราการเกิดอยู่ที่ร้อยละ 0.5-1 ของประชากรเด็ก แต่หากได้รับการรักษาและรับประทานยาต่อเนื่องพบว่าประมาณร้อยละ 60-70 สามารถหายได้เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น สำหรับการชักจะแสดงออกมาหลายลักษณะโดยสัมพันธ์กับอายุ เช่น ชักเกร็ง ชักกระตุก ชักเหม่อ ซึ่งคนมักเรียกว่าฝันกลางวัน แต่ภาวะเหล่านี้สัมพันธ์กับอายุ โดยเด็กอายุไม่เกิน 1 ขวบมักพบอาการนอนสะดุ้ง งอตัว คอพับเข้าหาตัว เป็นๆ หายๆ ส่วนใหญ่มักจะมีภาวะตากระตุก หรือม่านตาขยายร่วมด้วย ทั้งนี้ หากพบเด็กมีอาการชักต้องปฐมพยาบาลด้วยการจับนอนตะแคงให้ศีรษะอยู่ต่ำ เอาของที่อยู่ในปากออก ไม่ให้ไปขวางทางเดินหายใจ ห้ามมุงดู ต้องเปิดให้อากาศปลอดโปร่ง และสังเกตอาการว่าเด็กชักท่าไหน พยายามปลุกเด็กเบาๆ หากชักนานต้องรีบพาส่ง รพ. และระมัดระวังเรื่องการเคลื่อนย้ายอาจจะรีบจนทำให้หัวเด็กไปกระแทกกับขอบประตู โต๊ะ ได้

ภาพจาก www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin