ข่าวต้นชั่วโมง

แบงก์ชาติ ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจชะลอส่งผลภาคธุรกิจทุกกลุ่ม ขึ้นอยู่กับจะมากหรือน้อย

486
นายรณดล นุ่มนนท์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ภาคธุรกิจจะได้รับผลกระทบ ขึ้นอยู่กับจะกระทบมาก หรือน้อยแตกต่างกันอย่างไร ทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มเอสเอ็มอีที่มองว่าจะได้รับผลกระทบมากจากภาวะเศรษฐกิจนั้น ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวมีเกราะป้องกันค่อนข้างน้อย หรือสายป่านอาจจะสั้น ส่วนรายกลาง และรายใหญ่อาจจะมีสภาพคล่องเหลืออยู่มาก หรือมีผลกำไรอยู่พอสมควรสามารถเป็นกันชนได้ในภาวะเช่นนี้ แต่เชื่อว่าผู้ประกอบการรายกลางและรายใหญ่ก็คงได้รับผลกระทบมาบ้าง เพียงแต่ยังไม่เห็นเป็นสัญญาณที่ชัดเจน โดยธนาคารเองมีการสำรวจ และเข้าไปดูแลลูกค้าอยู่แล้วตามปกติ ส่วนมาตรการของภาครัฐฯสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ(ซอฟต์โลน) ที่ออกมาจะมีส่วนในการช่วยบรรเทาปัญหา หรือโอกาสในการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือเอ็นพีแอล ในอนาคตได้หรือไม่นั้น ซึ่ง ธปท. มุ่งหวังว่าหลังจากที่ผู้ประกอบการได้เงินสินเชื่อไปเพื่อไปผลิตสินค้า และต่อยอดธุรกิจจะทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามายังธุรกิจ และมาตรการของภาครัฐเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำลงช่วยเสริมสภาพคล่อง แต่หากสินค้าขายไม่ได้ในระยะยาวคงแย่เหมือนกัน สิ่งสำคัญ คือ ต้องมีความต้องการในสินค้า

ภาพจาก www.tnamcot.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin