เที่ยวไปชิมไป -ตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็ขพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช กันที่เมืองสามอ่าว ประจวบคีรีขันธ์ และลิ้มรสราเมนญี่ปุ่นแท้ ๆ ที่ร้าน“อิคโคฉะ ราเมน” -9 มค 60

IronFX

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *