ข่าวต้นชั่วโมง

เครือข่ายสลัม 4 ภาค เรียกร้องให้ กทม. แก้ปัญหาคนจนไร้บ้านโดนไล่รื้อบ้านริมคลอง

492
นางอรทัย กล่าวว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ คลองบึงลำไผ่ เขตมีนบุรี คลองเสือน้อย เขตลาดพร้าว เป็นต้น กำลังประสบปัญหาเดือดร้อนการถูกไล่รื้อออกจากพื้นที่และล้วนเป็นผู้มีรายได้น้อย จึงอยากเรียกร้องให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน ซึ่งมีผู้ว่าฯกทม. เป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายสลัม 4 ภาค และองค์กรภาคเอกชน อยู่ในคณะกรรมการ เปิดการประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน และจัดหาที่อยู่อาศัยรองรับ ภายหลังมีการตั้งคณะกรรมการมาแล้วหลายปี แต่ยังไม่เคยมีการเปิดการประชุมในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายจัดระเบียบที่สาธารณะ แต่ยังไม่มีจัดหาที่อยู่อาศัยรองรับ ด้านนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกทม. กล่าวว่า ผู้ไร้บ้านที่อาศัยรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ถือว่ากระทำผิดกฎหมายอยู่แล้ว ดังนั้นภาครัฐจึงไม่สามารถปล่อยปละให้อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ตลอดไป แต่ในการจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ประชาขนที่ไร้บ้าน กทม.จะต้องประสานงานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการเคหะแห่งชาติ เหมือนเช่นกรณีชุมชนริมคลองลาดพร้าว ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องนำมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป.

ภาพจาก www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin