ข่าวต้นชั่วโมง

เขตหลักสี่ จัดกิจกรรม “นัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่” ให้บริการประชาชนทุกสัปดาห์

413
นายสุภกิจ สุรจินตนาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กล่าวว่าเพื่อเป็นการลดการตกค้างของขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย และสิ่งของเหลือใช้ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการทิ้งวัสดุเก่าชิ้นใหญ่ที่ไม่ได้ใช้แล้วประเภทวัสดุเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้สำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ตู้ ที่นอน ฯลฯ สำนักงานเขตหลักสี่จึงได้จัดกิจกรรม “นัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่” โดยกำหนดจัดเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนออกจัดเก็บในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เป็นประจำทุกสัปดาห์
สำหรับวันที่ 6 กันยายน 2558ดำเนินการจัดกิจกรรม ที่หมู่บ้านหลักสี่วิลล่า และชุมชนชื่นกมลนิเวศน์ 1 จึงขอให้ผู้ที่ต้องการทิ้งวัสดุสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วดังกล่าว ให้นำไปวางไว้หน้าบ้านของท่านในวันเวลาดังกล่าวเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเก็บให้ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เขตหลักสี่โทร.02-9822096-7 หรือ โทร.02-9822081-2 ต่อ 7437, 7436ในวันและเวลาราชการ

ภาพจาก www.bangkok.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin