ข่าวต้นชั่วโมง

เขตสายไหมจัดกิจกรรม “ปั่นลั่นทุ่ง เรียนรู้วิถีเกษตร เขตสายไหม ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558

398
นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสายไหม กล่าวว่า เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เขตสายไหมจึงจัดกิจกรรม “ปั่นลั่นทุ่ง เรียนรู้วิถีเกษตร เขตสายไหม” ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 เวลา 06.00-12.00 น. ทั้งนี้ เขตสายไหมเป็นพื้นที่ที่อยู่ชานเมือง ลักษณะกึ่งเมือง และชนบท ประชาชนส่วนหนึ่งยังประกอบอาชีพการเกษตร ประกอบกับเขตมีความประสงค์จะให้ประชาชนทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรียนรู้วิถีชีวิตชาวกรุงกับชานเมือง ตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนและเยาวชนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่
กิจกรรมดังกล่าว จะมีนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปร่วมปั่นจักรยาน ประมาณ 200 คัน ระยะทาง 16 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (สวนสายไหม) ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปขยะอินทรีย์ นาบัว ฟาร์มเห็ด โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ และชมศิลปะสวยงามเมืองเวนิส ดี ไอริส ย่านวัชรพล ซึ่งมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทุกจุด พร้อมชมหรือซื้อผลิตผลทางเกษตร ขนมพื้นบ้านที่หาทานยาก จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม

ภาพจาก www.bangkok.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin