ข่าวต้นชั่วโมง

เขตพระนคร แนะนำประชาชนให้ระมัดระวังตนเอง และหาวิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

458
นายสมชัย ไตรพิทยากุล ผู้อำนวยการเขตพระนคร กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน เป็นช่วงที่ยุงลายอันเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกชุกชุมที่สุด จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังตนเอง และหาวิธีป้องกันด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ตามภาชนะที่มีน้ำขังนิ่งๆ ควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำเป็นประจำ หรือในอ่างบัวที่ไม่มีการเลี้ยงปลา ก็ควรหาปลาหางนกยูงมาเลี้ยงไว้ให้ช่วยกินลูกน้ำยุงลาย ส่วนของเหลือใช้ เช่น กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์เก่าควรเก็บให้เรียบร้อยอย่าปล่อยให้มีน้ำขัง อย่างไรก็ตาม เขตได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตลอดจนฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามชุมชนพื้นที่ด้วยอีกทางหนึ่ง
สำหรับในวันที่ 16-18 กันยายน 2558 ที่ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน ชุมชนบ้านพานถม และชุมชนตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน ตามลำดับ ทั้งนี้หน่วยงานหรือประชาชนที่ประสงค์จะให้ฉีดพ่นหมอกควันจำกัดยุงลาย สอบถามฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯโทร.02-6289066 ต่อ 6566, 02-2818921

ภาพจาก www.bangkok.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin