ข่าวต้นชั่วโมง

เขตบางคอแหลม เฝ้าระวัง และควบคุมโรคไข้หวัดนก

485
นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม กล่าวว่า ในขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 รายใหม่ในคน และไม่พบการเกิดโรคในสัตว์ปีก แต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีการติดต่อค้าขาย เคลื่อนย้ายสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่โรคไข้หวัดนกมักแพร่ระบาด เขต จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าสัตว์ปีกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกหากสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และศูนย์บริการสาธารณสุขทราบโดยด่วน ไม่นำสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาชำแหละจำหน่ายหรือบริโภค ผู้ค้าสัตว์ปีกในตลาดให้จำหน่ายเฉพาะสัตว์ปีกที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเท่านั้นและหมั่นฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โรยปูนขาวบริเวณตลาดหรือบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ปีก ทั้งนี้ สามารถติดตามสรุปรายละเอียดการเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในกรุงเทพมหานครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักอนามัย www.bangkok.go.th/health สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร.02-2913843

ภาพจาก www.webboardchiangrai.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin