ข่าวต้นชั่วโมง

เขตทวีวัฒนา เร่งจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชน

404
นายสุวัฒน์ ตันเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา กล่าวว่า ที่ผ่านมา เขตได้ดำเนินการกวดขันตามนโยบายจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย บนถนนทุกเส้นในพื้นที่เขตอย่างต่อเนื่องโดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตรวจตราและจับ-ปรับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซึ่งได้กระทำความผิดในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ บนถนนหรือทางเท้า ปรุงอาหารขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือทางเท้า จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นสถานที่ซ่อม เปลี่ยนแปลง ต่อเติมหรือติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อน และทิ้งขยะมูลฝอยลงบนถนนหรือทางเท้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และคืนพื้นที่ทางเดินเท้าให้กับประชาชนในพื้นที่เขตต่อไป

ภาพจาก news.voicetv.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin