ข่าวต้นชั่วโมง

เขตทวีวัฒนา จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ คูคลอง

408
นายสุวัฒน์ ตันเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา กล่าวว่า ตามที่กทม.มีนโยบายในการดูแลรักษาความสะอาดและแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการทิ้งขยะมูลฝอยลงบนที่สาธารณะและแม่น้ำลำคลอง ซึ่งมีผลทำให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำและกีดขวางทางน้ำไหลและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตและกรุงเทพมหานคร เขตจึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ โปรดช่วยกันดูแลและรักษาความสะอาดของบ้านเมือง โดยการทิ้งขยะมูลฝอยลงในถังขยะที่เขตได้จัดเตรียมไว้ ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย เศษอาหาร และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ำ ลำคลอง และท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันมิให้เศษขยะและสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำไหล เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมทั้งเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่เขตให้สวยงามตลอดไปหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 สอบถามได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร.02-4414973-84 ต่อ 5525ในวันเวลาราชการ

ภาพจาก news.sanook.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin