ข่าวต้นชั่วโมง

อปท.จัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาของ อปท. ปี 58 ภายใต้แนวคิด “เด็กสร้างชาติ”

511
เช้าวันนี้ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาของ อปท. ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “เด็กสร้างชาติ” ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม ที่ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับเทศบาลนครปากเกร็ด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ นายสุธี กล่าวตอนหนึ่งว่า การจัดงานดังกล่าว จะทำให้ประชาชนได้เห็นถึงศักยภาพ และขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของ อปท. อีกทั้ง ยังกระตุ้นให้เห็นความสำคัญในการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ให้เป็นคนดี คนเก่ง และปลูกฝังค่านิยมที่ดี เกิดความเข้มแข็งภายในจิตใจ นำไปสู่การพัฒนาตนเองตั้งแต่วัยเยาว์ โดยภายในงานมีกิจกรรม Workshop ลานค่านิยม 12 ประการ “เด็กสร้างชาติ” เพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการที่คัดสรรจาก 5 ภาคของประเทศไทย และนวัตกรรมการศึกษาท้องถิ่น ขณะเดียวกัน ภายในงานยังนำเสนอแนวคิด “Knowledge links” การเชื่อมโยงการเรียนรู้ โดยมีเทศบาลนครปากเกร็ดเป็นศูนย์กลาง เพื่อเป็นรากฐานนำไปสู่การสร้างคน สร้างชุมชน และสร้างชาติอย่างยั่งยืน

ภาพจาก www.tnamcot.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin