ข่าวต้นชั่วโมง

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ไบค์ ฟอร์ มัม ปั่นเพื่อแม่

205
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 หรือวันแม่แห่งชาติ หลายภาคส่วนได้ร่วมกันจัดเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านอย่างแพร่หลาย และหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์ในปีนี้คือ “ไบค์ ฟอร์ มัม ปั่นเพื่อแม่” ซึ่งเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากพระราชปณิธานดังกล่าวรัฐบาล พร้อมภาครัฐ และเอกชนจึงได้ขอพระราชานุญาตจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน ภายใต้กิจกรรมไบค์ ฟอร์ มัม ปั่นเพื่อแม่” ในวันที่ 16 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 15.00น. พร้อมกันทั่วประเทศ โดยในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ ที่บริเวณลานหน้าอาคารกรมประชาสัมพันธ์ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติ ไบค์ ฟอร์ มัม ปั่นเพื่อแม่ โดยทำการปั่นจักรยานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ยังได้กล่าวเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา Bike for .Mom เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และในโอกาสนี้ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จะได้ดำเนินการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วย

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin