ข่าวต้นชั่วโมง

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ไทย-ลาว ขยายฐานการเรียนรู้สู่อาเซียน

156
ดร.พิเชฐ ดุรงคเว โรจน์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของ ไทย กล่าวว่า คาราวานวิทยาศาสตร์ ไทย-ลาวครั้งนี้ เป็น 1 ใน 14 โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ของไทย และ สปป.ลาว โดยเน้นสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนในอาเซียน และถือเป็นจุดเริ่มต้นในการปูทางให้กับนักวิทยาศาสตร์ของทั้งสองประเทศ ได้ทำงานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อไปในอนาคต ด้าน “ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว กล่าวว่า กระทรวงวิทย์ของ สปป.ลาว เพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ฯ พอสมควร และเยาวชน ก็เริ่มมีความสนใจและตระหนักในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งเรื่องการสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนนี้เอง ถือเป็น 1 ใน 6 ด้านหลักของแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สปป.ลาว นอกเหนือไปจากแผน การจัดตั้งกลไกและการทำนิติกรรมด้านวิทยาศาสตร์ฯ ให้ดีขึ้นมีการพัฒนาบุคลากรรองรับ มีการนำวิทยาศาสตร์ฯ ไปใช้ในการสร้างสินค้ารองรับการเปิดเออีซี และใช้ในการให้บริการสังคม รวมถึงมีการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ สำหรับนิทรรศการที่หน่วยงานต่าง ๆ นำไปจัดแสดงให้เยาวชนลาวได้ชมนั้น ประกอบด้วย นิทรรศการ “Basic Science and Taxidermy” จัดแสดงเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ การจัดแสดงนิทรรศการและโชว์ชิ้น ส่วนอุกกาบาตของจริงที่นำมาจากอาร์เจนตินา และสาธิตการปลูกพืชปลอดสารพิษ เป็นต้น

ภาพจาก http://www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin