ข่าวต้นชั่วโมง

องค์กรพัฒนาเอกชน ได้ลดงบประมาณ ในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบ ที่พำนักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว

053
นายวฤทธิ์ชาติ ปาณชู นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ NGO ได้ลดงบประมาณ ในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบ ที่พำนักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 4 แห่ง ส่งผลให้ ผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ อยู่ด้วยความลำบากมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการต้องลักลอบออกนอกพื้นที่ โดยไปรับจ้างเป็นผู้ใช้แรงงาน ในภาคการเกษตรในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งอาจจะมีทั้งข้อดี เช่น นายจ้างมีแรงงานมากยิ่งขึ้น แต่อาจจะมีผลร้ายตามมาเช่น โรคติดต่อ ปัญหาอาชญากรรม และการค้ามนุษย์ ส่วนด้านการเดินทางไปยังประเทศที่สามนั้น ค่อนข้างยาก เนื่องจากเงื่อนไขในการคัดเลือกของแต่ละประเทศ มีค่อนข้างสูง และให้โค้วต้าในจำนวนน้อยราย ส่วนการกลับถิ่นฐานเดิมนั้น ผู้หนีภัยการสู้รบส่วนใหญ่ ยังห่วงเรื่องของความไม่ปลอดภัย ด้านนายศราวุธ ไทยเจริญ นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พักพิง ชั่วคราว ผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ บ้านใหม่ในสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ทำหน้าที่ในการควบคุม ดูแล องค์กรเอกชนระหว่างประเทศ จำนวน 11 องค์กร ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย ในการให้ความช่วยเหลือในแต่ละด้าน ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ เช่น องค์กรTBC ให้การช่วยเหลือด้านอาหาร/IRC ด้านการรักษาพยาบาล สุขภาวะ สิ่งแวดล้อม และJRS ด้านการศึกษา เป็นต้น

ภาพจาก www.prachachat.net

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin