ข่าวต้นชั่วโมง

สำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ตรงกับ 18 มิ.ย.

190
นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในการประกาศผลการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ว่า ตามที่สำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์จากหลายจังหวัด จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ด้าน นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี กล่าวว่า เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความสำคัญ ที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน มาเป็นทางนำแก่มวลมนุษยชาติ และเป็นเดือนที่กำหนดให้มุสลิมที่มีความสามารถ ถือศีลอดในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือน ด้วยการงดเว้นจากสิ่งต่าง ๆ พร้อมครองตนให้อยู่ในครรลองของศาสนา เริ่มตั้งแต่แสงอรุณขึ้นในแต่ละวัน จนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า เพื่อให้เกิดความอดทนอดกลั้น ยกระดับจิตใจของผู้ถือศีลอด ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นหน้าที่ของมุสลิม และเป็นเป้าหมายหลักของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

ภาพจาก thainews.prd.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin