ข่าวต้นชั่วโมง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เสนอมาตราการเยียวยาชาวนาไร่ละพัน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

294
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร จากปัญหาภัยแล้งให้พิจารณา โดยแนวทางจะยังยึดการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ หรือ ให้การช่วยเหลือ 15,000 บาทต่อครัวเรือน เหมือนปี 57 โดยจากนี้จะต้องกลับไปดูรายละเอียด ซึ่งอาจจะพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายเงินช่วยเหลืออีกครั้ง และจะขอหารือแนวทางกับ นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง พิจารณาเป็นการเร่งด่วน ก่อนเสนอ ครม.เห็นชอบภายในเดือน ก.ค.นี้ ทั้งนี้ สศค.ได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือ ประกอบด้วย กรณีที่ 1 ช่วยเหลือเฉพาะครัวเรือนที่ประสบภัย สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีจำนวน 1.31 ล้านครัวเรือน คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 19,600 ล้านบาท หากรวมเกษตรกรผู้ปลูกยางอีก 36,700 ครัวเรือน จะใช้งบประมาณช่วยเหลือเพิ่มอีก 551 ล้านบาท รวมเป็น 1.34 ล้านครัวเรือน วงเงิน 20,200 ล้านบาท หรือกรณีที่ 2 ช่วยเหลือครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด โดยแบ่งเป็นผู้ปลูกข้าว 3.61 ล้านครัวเรือน วงเงิน 54,200 ล้านบาท รวมผู้ปลูกยาง 803,000 ครัวเรือน วงเงิน 12,000 ล้านบาท รวมเป็น 4.42 ล้านครัวเรือน หรือ 66,300 ล้านบาท

ภาพจาก www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin