ข่าวต้นชั่วโมง

สำนักงานเขตสะพานสูง ขอเชิญชวนประชาชน นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

385
นางสาวกาญจนา ฉาบสุวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง กล่าวว่า เขตสะพานสูงร่วมกับสำนักอนามัย ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 นี้ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขในพื้นที่เขต ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงปลายเดือนมีนาคม และกันยายน สำหรับเดือนกันยายน 2558 นี้เขตได้จัดให้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-11 กันยายน 2558 โดยได้ดำเนินการครั้งแรกไปแล้วที่ชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ และมีกำหนดครั้งต่อไป ดังนี้วันที่ 1 กันยายน 2558 ชุมชนแสงมณี วันที่ 2 กันยายน 2558 ชุมชนทับช้างล่าง วันที่ 3 กันยายน 2558 ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง วันที่4 กันยายน 2558 ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง วันที่ 7 กันยายน 2558 ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง วันที่ 8 กันยายน 2558 หมู่บ้านเคหะธานี 4วันที่ 9 กันยายน 2558 หมู่บ้านสัมมากรวันที่ 10 กันยายน 2558 หมู่บ้านธารารมณ์ วันที่ 11 กันยายน 2558 ชุมชนประชาสุขคอนโดทั้งนี้ ก่อนออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เขตได้ประชาสัมพันธ์ผ่านรถเครื่องขยายเสียง และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามชุมชนที่กำหนด และประสานผู้นำชุมชน/หมู่บ้านประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงของชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย จึงขอเชิญชวนนำสุนัขมารับการฉีดวัคซีนได้ฟรี สอบถามได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร.02-3722918-21 ต่อ 7118 ในวันและเวลาราชการ

ภาพจาก www.bangkok.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin