ข่าวต้นชั่วโมง

สำนักงานเขตมีนบุรีเปิดอบรมฝึกอาชีพหลายหลักสูตร เปิดรับสมัคร 31ส.ค.-27ก.ย.นี้

400
นายสมโภชน์ พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายมหานครแห่งการเรียนรู้ และมหานครแห่งโอกาสของทุกคนสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอาชีพให้กับประชาชน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) จึงขอแจ้งกำหนดเปิดรับสมัครอบรมฝึกอาชีพรุ่น 1/2559 ให้แก่ผู้สนใจ คือหลักสูตรวันจันทร์–ศุกร์ 80 ชั่วโมง เรียนระหว่างวันที่ 5–27 ต.ค. 58 ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00น. วิชาที่เปิดสอน อาทิ อาหารไทย อาหารว่าง ขนมไทย เบเกอรี่ ดอกไม้ดินไทยกรอบรูปและกัดลายกระจก แปรรูปสมุนไพร สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ นวดน้ำมันจัดดอกไม้สด คอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมโทรศัพท์มือถือ ร้อยลูกปัด/ของชำร่วย ศิลปะประดิษฐ์ และศิลปะประยุกต์ ซึ่งผู้เข้าอบรมหลายรุ่นที่ผ่านมาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ผู้สนใจอบรมฝึกอาชีพให้นำหลักฐาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ มาสมัครได้ตั้งแต่ 31 ส.ค.– 27 ก.ย. 58 ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายอัตราย่อมเยา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) โทร. 02540 4375-6 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

ภาพจาก www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin