ข่าวต้นชั่วโมง

สำนักงานเขตมินบุรี เปิดรับสมัครอบรมฝึกอาชีพรุ่น 1/2559 ตั้งแต่บัดนี้-27 กันยายน2558

419
นายสมโภชน์ พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กล่าวว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายมหานครแห่งการเรียนรู้และมหานครแห่งโอกาสของทุกคน สร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอาชีพให้กับประชาชน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) จึงขอแจ้งกำหนดเปิดรับสมัครอบรมฝึกอาชีพรุ่น 1/2559 ให้แก่ผู้สนใจ คือ หลักสูตรวันจันทร์-ศุกร์ 80 ชั่วโมง เรียนระหว่างวันที่ 5-27 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. วิชาที่เปิดสอน เช่น อาหารไทยอาหารว่าง ขนมไทย เบเกอรี่ ดอกไม้ดินไทยกรอบรูปและกัดลายกระจก แปรรูปสมุนไพร สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ นวดน้ำมัน จัดดอกไม้สด คอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมโทรศัพท์มือถือ ร้อยลูกปัด/ของชำร่วย ศิลปะประดิษฐ์ และศิลปะประยุกต์ ซึ่งผู้เข้าอบรมหลายรุ่นที่ผ่านมาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม ช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวผู้สนใจอบรมฝึกอาชีพให้นำหลักฐาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ มาสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-27 กันยายน2558 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) โทร.02-5404375-6 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

ภาพจาก www.bangkok.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin