ข่าวต้นชั่วโมง

ผลสำรวจพบคนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือมากขึ้น เพราะหลายปัจจัยรวมถึงการเข้าถึงหนังสือได้ง่ายขึ้น

522
นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือฯ เผยว่า ไม่ว่าจะอ่านผ่านสื่อใด ก็คือการอ่าน และไม่กลัวว่าหนังสือจะหายไป เพราะงานมหกรรมหนังสือที่ผ่านมา มีผู้ร่วมงานมากขึ้น โดยเฉพาะเยาวชน ในต่างประเทศ การอ่านเป็นตัวชี้วัดความเจริญของประเทศ แต่สำหรับไทยมีเพียงนโยบายรัฐบาลที่เป็นนามธรรม ส่งผลให้ห้องสมุดมีไว้เพื่อเก็บหนังสือเก่า และเด็กหลายคนไม่เข้าถึงหนังสือที่มีคุณภาพ มีข้อมูลว่า เมื่อ 10 ปีที่แล้วอีบุ๊กหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาในตลาดหนังสือเพราะสะดวกในการอ่านและประหยัดต้นทุน แต่เวลาผ่านไป ธุรกิจกลับไม่เติบโต อย่างเยอรมันและสหรัฐอเมริกา ใช้อีบุ๊กในสัดส่วนร้อยละ 3.8 ซึ่งในอนาคตจะมีสื่อที่หลากหลายมากขึ้น แต่หากสามารถดึงดูดให้คนไทยใส่ใจการอ่านได้ ถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ที่ควรตระหนักคือการเลือกรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการใช้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

ภาพจาก http://www.manager.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin