ข่าวต้นชั่วโมง

กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นพันธมิตรกับสถานีโทรทัศน์ TGN เผยแพร่ข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT WORLD

283
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ ที่อาคารสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TGN ( Thai Tv Global Network ) และสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เรื่องการเผยแพร่ข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT WORLD โดยมีพันเอกประจิตร อ่ำพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโทรทัศน์ดาวเทียม สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้ประชุมหารือร่วมกับนางสาวศุภพร สาครบุตร ผู้อำนวยการสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ สำหรับผลของการประชุมหารือเมื่อวานนี้ ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TGN และสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการเป็นพันธมิตร เพื่อร่วมมือด้านการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดยทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TGN ได้ให้ความสนใจด้านเนื้อหารายการข่าวภาคภาษาอังกฤษของทางสถานีโทรทัศน์ NBT WORLD หลังจากนี้ทั้งสององค์กรจะมีการศึกษาในรายละเอียดของรูปแบบรายการและคอนเทนต์ จากนั้นจะได้กำหนดข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกันระหว่างสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TGN และทางสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ต่อไป

ภาพจาก www.youtube.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin