ข่าวต้นชั่วโมง

สำนักการโยธา กทม. จัดโครงการแจกแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน

429
นายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่กรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน ระยะที่ 3 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการก่อสร้างบ้านพักอาศัยทั้งการก่อสร้างใหม่และการก่อสร้างเพื่อทดแทนบ้านหลังเก่าที่มีอายุการใช้งานมานาน เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างออกแบบบ้านจากหน่วยงานเอกชนนั้น สำหรับในโครงการระยะ 3 ประกอบด้วย แบบบ้านชั้นเดียว จำนวน 45 แบบ (แบบบ้านทั่วไป 30 แบบ และสำหรับผู้สูงอายุ 15 แบบ) แบบบ้านสองชั้น จำนวน 64 แบบ (แบบบ้านทั่วไป 59 แบบ และสำหรับผู้สูงอายุ 5 แบบ) แบบบ้านสามชั้น จำนวน 11 แบบ ขนาดหน้ากว้างที่ดินแคบที่สุดที่สามารถก่อสร้างได้ คือ 8.50×12 เมตร ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจสามารถเลือกชมตัวอย่างแบบบ้านได้ที่เว็บไซต์ของสำนักการโยธากทม. www.bangkok.go.th/yota และติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา ชั้น 6 ศาลาว่าการกทม.2ดินแดง และที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทั้ง50 เขต ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะการถ่ายเอกสารแบบบ้านที่เลือกเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02-2467947

ภาพจาก office.bangkok.go.t

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin