ข่าวต้นชั่วโมง

สสวท. จัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11

524

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่11โดยจะเปิดงานในวันจันทร์ที่ 2พฤศจิกายน 2558เวลา13.00 – 15.-30น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร พร้อมชมภาพยนตร์เปิดเทศกาลจากประเทศนอร์เวย์ เรื่อง “Northern Lights : A Magic Experience” หรือ “แสงเหนือ ประสบการณ์มหัศจรรย์” จากตำนานสู่ความเป็นวิทยาศาสตร์ความยาว27นาทีของสารคดีที่จะพาเดินทางสำรวจแสงเหนือจากภาพดาวเทียมของนาซา ที่จะเติมเต็มเรื่องราวของแสงเหนือ และการค้นพบของคริสเตียน เบิร์คแลนด์ และการทดลองเทอร์เรลลา หรือลูกบอลแม่เหล็กจำลองที่ใช้แทนโลก สารคดียังพาไปรู้จักเคล็ดลับการถ่ายรูปแสงออโรร่าให้ชัดเจน และลำดับภาพการถ่ายแสงเหนือ สำหรับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11ประจำปี พ.ศ.2558จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3พฤศจิกายน– 20ธันวาคม2558 ในหัวข้อ “ปีสากลแห่งแสง” ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวอย่างภาพยนตร์ได้ที่เว็บไซต์ http://sciencefilm.ipst.ac.th/ สำหรับการเข้าชมภาพยนตร์เป็นหมู่คณะสามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ฉายทุกศูนย์

ภาพจาก www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin