ข่าวต้นชั่วโมง

สมเด็จพระบรมฯ ทรงชื่นพระทัยที่ประชาชนร่วมใจปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”

374
นายสุริยัน สุจริตพลวงศ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานกิจกรรมพิเศษโครงการ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เปิดเผยภาพรวมการจัดกิจกรรมจักรยาน “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ว่า ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและเกินความคาดหมาย เพราะประชาชนร่วมใจออกมาปั่นจักรยานอย่างพร้อมเพรียงทั่วประเทศ โอกาสนี้ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานกิจกรรมพิเศษโครงการ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” กล่าวว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงชื่นพระทัย ที่ประชาชนชาวไทยร่วมใจกันปั่นจักยาน และมีพระราชดำรัสว่า การจัดงานครั้งนี้ประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ และถือเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส่วนผลสรุปการจัดงานครั้งนี้ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานกิจกรรมพิเศษโครงการ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” กล่าวว่า รัฐบาลจะเป็นผู้รวบรวม นำกราบบังคมทูลผลสำเร็จแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมกันนี้ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานกิจกรรมพิเศษโครงการ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดงาน สื่อมวลชนทุกแขนง และประชาชนทุกคนที่ร่วมใจออกมาปั่นจักรยานทั่วประเทศกว่า 320,000 ราย จากเดิมคาดว่าจะมีประชาชนร่วมปั่นจักรยานทั่วประเทศ 100,000 คัน

ภาพจาก daily.khaosod.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin