ข่าวต้นชั่วโมง

สมาคมท่องเที่ยวอาเซียนเตรียมจัดทำฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจากจีน หลังยอดการท่องเที่ยวเติบโตสูงมาก

277
นางมิ่งขวัญ เมธเมาลี อุปนายกฝ่ายการตลาดสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับสมาชิกสมาคมท่องเที่ยวของอาเซียน (อาเซียน ทัวร์ริสซึ่ม แอ็ทโซซิเอชั่น) หรือ อาเซียนต้า ซึ่งอาเซียนต้า เตรียมทำหนังสือและออกจดหมายอย่างเป็นทางการ โดยมีเนื้อหาหลัก คือสนับสนุนให้ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการออกวีซ่า (ฟีวีซ่า) ให้นักท่องเที่ยวจีน ที่จะเดินทางมาประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน หลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากตัวเลขนักท่องเที่ยวจีน ที่เดินทางออกนอกประเทศเติบโตมาก เบื้องต้นมาเลเซีย จะนำร่องนำเสนอให้ภาครัฐของมาเลเซียเป็นประเทศแรกที่จะให้ฟีวีซ่ากับนักท่องเที่ยวจีน 15 วัน โดยในที่ประชุม สมาคมท่องเที่ยวของหลาย ๆ ประเทศในกลุ่มอาเซียน ส่วนมากเห็นด้วยกับแนวทางให้ยกเลิกการเก็บค่าวีซ่าของนักท่องเที่ยวจีน โดยเฉพาะมาเลเซีย ที่สนับสนุนมาก เนื่องจากขณะนี้มาเลเซียประสบวิกฤตเรื่องการท่องเที่ยว และตัวเลขนักท่องเที่ยวตกไปถึง 30% จากเรื่องสายการบินมาเซียแอร์ไลน์ ส่วนบรูไนและไทย ยังมีแนวคิดไม่เห็นด้วย โดยตนเองให้ข้อเสนอไปว่าเป็นการตัดสินใจของ สถานทูต และรัฐบาล ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีเรื่องของความมั่นคงด้วย” นอกจากนี้ หากแนวทางเรื่องการให้ฟีวีซ่าในประเทศจีนเป็นผลที่ดี ประเทศในกลุ่มอาเซียนบางประเทศที่ยังไม่ได้อนุมัติให้มีฟีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวเกาหลีและญีปุ่น ก็จะมีแนวทางอนุมัติฟีวีซ่าด้วยเช่น หรืออาจทำพร้อมกันภายใต้แนวคิด ฟีวีซ่าอาเซียนบวกสาม

ภาพจาก www.thairath.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin