ข่าวต้นชั่วโมง

สภาสังคมสงเคราะห์เชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

262
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ทุกปีเป็น วันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถผู้ทรงเป็นพระมิ่งแม่แห่งชาติ เผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ และตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ และให้มีจิตสำนึกถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว รวมทั้งส่งเสริม การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติไทย ให้คงอยู่ตลอดไป โดยได้กำหนดให้ ดอกมะลิ ซึ่งเป็นดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์ และมีกลิ่นหอมชื่นใจ เหมือนพระคุณของแม่ เป็นสัญลักษณ์ของงานวันแม่แห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์ ได้จัดทำดอกมะลิ และผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ เพื่อเผยแพร่และจำหน่ายเป็นประจำทุกปี เงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ส่วนหนึ่งได้นำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และอีกส่วนหนึ่งนำสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ยากจน และขาดแคลนทั่วประเทศ

ภาพจาก news.sanook.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin