ข่าวต้นชั่วโมง

สนช. เตรียมพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเปิดช่องให้มีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

194
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. วันนี้(18 มิ.ย.) ซึ่งจะเริ่มเวลา 10.00 น. โดยวาระสำคัญ คือ พิจารณาเรื่องด่วนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ซึ่งคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ โดยเป็นการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม คือ แก้คุณสมบัติลักษณะต้องห้ามเพื่อเปิดให้คนที่เคยถูกถอนสิทธิเลือกตั้งเข้ามาเป็น สนช.หรือคณะรัฐมนนตรี แก้เรื่องตำแหน่งที่ต้องถวายสัตย์ฯ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้สามารถถวายสัตย์ฯ ต่อผู้แทนพระองค์ได้ ขยายเวลาทำงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จากเดิม 60 วัน เป็น 90 วัน ให้ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญและอาจตั้งคำถามประชามติเรื่องอื่นๆ ได้ ยุบสภาปฏิรูปแห่งชาติ หลังลงประชามติ และตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน 200 คน โดยไม่ต้องทูลฯ เกล้า และหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่าน ให้ยุบคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนตั้งขึ้นใหม่เหลือแค่ 21 คน สำหรับกรอบเวลาการพิจารณา จะพิจารณา 3 วาระภายในวันเดียว ซึ่งในวาระแรกจะเปิดให้สมาชิกได้อภิปรายโดยไม่จำกัดเวลา โดยมีตัวแทนรัฐบาลเข้าร่วมชี้แจง ประกอบด้วย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ นายวิษณุ เครืองาม และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ส่วนวาระ 2 จะเป็นการพิจารณารายมาตรา ส่วนวิธีการลงมติรับหลักการ ในวาระ 1 และ 3 จะใช้วิธีการลงมติด้วยการขานชื่อ ส่วนในวาระที่ 2 จะใช้วิธีการลงมติด้วยการเสียบบัตรลงคะแนน ซึ่งการให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขนี้ จะต้องมีเสียง สนช. เกินกึ่งหนึ่ง หรือ 111 เสียงขึ้นไป

ภาพจาก thainews.prd.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin