ข่าวต้นชั่วโมง

สพพ.จับมือกับเอดีบี พัฒนาประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลาง เชื่อจะทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย

516
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นสักขีพยานการลงนามร่วมกันระหว่าง นายเจมส์ เอ. นูเจ็น ผู้อำนวยการสำนักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเอดีบี และนายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เพื่อร่วมมือทางหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership Arrangement) ในการดำเนินโครงการความร่วมมือต่างๆ ทั้งระดับประเทศและภูมิภาค หลังจากเอดีบีได้ร่วมมือกับไทยมากว่า 10 ปี เนื่องจากไทยเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ หากมีประเทศเพื่อนบ้านมีโครงการลงทุน ทั้งเอดีบี และ สพพ. จะร่วมกันสนับสนุนโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้าน ครอบคลุมด้านการขนส่ง พลังงาน การพัฒนาเมือง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สาธารณสุข และการศึกษา โดยผ่านรูปแบบความร่วมมือหลากหลาย ได้แก่ การปล่อยกู้ร่วม การถ่ายทอดความรู้ และการพัฒนาขีดความสามารถขณะนี้ เอดีบีและ สพพ. กำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการร่วมกันพัฒนาเมืองสำคัญตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกในเมียนมา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นศูนย์กลางการเจริญเติบโตในด้านสาธารณูปโภค เช่น ระบบน้ำประปา ไฟฟ้า โดยปล่อยกู้ไปแล้ว 1,977 ล้านบาท

ภาพจาก http://www.tnamcot.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin