ข่าวต้นชั่วโมง

สปสช.ระบุว่า คนกทม. ใช้สิทธิบัตรทองต่ำ เนื่องจากไม่มั่นใจในการใช้บริการ

422
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี ประธานกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า แผนหนึ่งของสปสช. ที่กำลังจัดทำแผนระยะยาวอยู่คือ การเพิ่มการเข้าถึงการให้บริการของประชากรในเขตกทม. เนื่องจากปัจจุบันพบว่า กทม.มีประชากรที่ใช้สิทธิบัตรทองอยู่ 4 ล้านคน และประชากรแฝงที่ใช้สิทธิบัตรทอง 3 ล้านคน แต่พบว่าเขตกทม. ประชากรเข้าถึงบริการต่ำมาก เมื่อเทียบกับการเข้าถึงบริการในระดับประเทศ ซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุนั้นเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดจากการที่ประชากรในเขตกทม.เจ็บป่วยต่ำกว่าประชากรในพื้นที่อื่นๆ แต่เกิดจากสาเหตุอื่น ซึ่งต้องแก้ปัญหาในส่วนดังกล่าว โดยสาเหตุที่ประชากรเขตกทม.เข้าถึงบริการน้อยกว่า คือ 1.การไม่รู้สิทธิของตนเอง ซึ่งแม้ว่าจะอยู่ในเขตเมือง แต่ก็พบว่ามีคนที่ไม่ได้สนใจว่าสิทธิของตนเองอยู่ที่ไหน และหากจะใช้บริการจะใช้อย่างไร 2.ความไม่สะดวกในการไปใช้บริการ ติดภาพความแออัดในร.พ.ของรัฐหลายๆ แห่ง และการจราจรติดขัดในกทม. 3.ความไม่มั่นใจในบริการ จึงเลือกไปใช้บริการในรูปแบบอื่นๆ แทน โดยการแก้ปัญหาต้องเพิ่มหน่วยบริการ โดยเฉพาะคลินิกชุมชนอบอุ่น ซึ่งเป็นกติกาว่าประชากรต้องใช้บริการที่สถานบริการพื้นฐานก่อนเป็นลำดับแรก แต่พบว่าขณะนี้มีคลินิกชุมชนอบอุ่นอยู่ประมาณ 100 แห่ง ซึ่งถือว่ายังไม่เพียงพอ ต้องเพิ่มขึ้นให้ถึง 500 แห่ง โดยขณะนี้มีคณะกรรมการในส่วนของกทม.อยู่และกำลังทำงานในเรื่องดังกล่าว เพื่อนำเสนอบอร์ด สปสช. ส่วนปัญหาอื่นๆ เช่น การไม่รู้สิทธิ ความไม่มั่นใจนั้น จะเพิ่มการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชากรทราบสิทธิของตัวเอง

ภาพจาก http://www.manager.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin