ข่าวต้นชั่วโมง

สธ. สั่งทุก รพ. พัฒนาห้องฉุกเฉิน รองรับเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรีทุกที่ จัดแพทย์ประจำดูแล 24 ชั่วโมง

041

นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า รมว.สาธารณสุข มีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง พัฒนาคุณภาพห้องฉุกเฉิน เพื่อรองรับโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ให้ดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤตฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเสียชีวิต ความพิการให้ได้มากที่สุด ขณะเดียวกัน ให้เพิ่มความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบขณะนี้คือ จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินมีจำนวนมาก ทั้งผู้ป่วยหนักในภาวะวิกฤตและผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วไป ทำให้คิวรักษานาน ผู้ป่วย และญาติเกิดความไม่พึงพอใจ การพัฒนาจึงจะเน้นเรื่องการให้บริการ ณ จุดเกิดเหตุผ่านสานด่วน 1669 ซึ่งบริการฉุกเฉินฟรี 24 ชั่วโมง และจัดระบบคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินให้ชัดเจน สำหรับปัญหาเตียง รพ.ตามสิทธิเต็ม จนไม่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วยจาก รพ.เอกชน หลังพ้นวิกฤต 72 ชั่วโมง ที่จริงแล้วเจ็บป่วยฉุกเฉินมักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ กทม. มากที่สุด ซึ่งพื้นที่นี้ส่วนใหญ่แล้วเป็น รพ. ในสังกัด กทม. สังกัดกองทัพ และโรงเรียนแพทย์ ซึ่งขณะนี้พบว่ามีความพยายามในการขยายบริการ มีการสร้างตึก และเพิ่มเตียงผู้ป่วย แต่ยังขาดแคลนพยาบาลมาก ส่วน รพ.สังกัด สธ. ส่วนใหญ่เป็น รพ.เฉพาะทาง เช่น รพ.เด็ก ราชวิถี รพ.ทรวงอก รพ.สงฆ์ รพ.ประสาท ซึ่งได้มีมาตรการในการสำรองเตียงเอาไว้แล้ว โดยมีศูนย์สำรองเตียง รพ.ราชวิถี ดูแล แต่หากการสำรองเตียงไม่สำเร็จก็ต้องยอมให้รักษาตัวต่อที่ รพ.เอกชน โดยหน่วยงานเจ้าของผู้ป่วย เช่น กรมบัญชีกลาง ประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก็ต้องดูแลให้เข้ารักษาที่ รพ.ตามสิทธิให้เร็วที่สุด ส่วนกรณีต่างจังหวัด จังหวัดใหญ่ๆ ไม่ค่อยมีปัญหา เพราะมี รพ.ชุมชน รอบนอกที่ช่วยกระจายผู้ป่วยออกไปได้ จึงไม่มีปัญหาเรื่องการส่งต่อนัก แต่ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้คนไข้ล้นมาก

ภาพจาก http://www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin