ข่าวต้นชั่วโมง

สถานทูตไทยในกรุงโซล ออกประกาศเตือนคนไทยในเกาหลีใต้ ระมัดระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส”เมอร์ส”

090

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ออกประกาศเตือนคนไทยในเกาหลีใต้ให้ระมัดระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “เมอร์ส” ในเกาหลีใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาศัยในเขตเมืองแดจอน และพื้นที่ใกล้เคียงให้เพิ่มความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่สาธารณะ ซึ่งอาจเป็นแหล่งติดเชื้อได้ รวมถึงหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ และใช้หน้ากากอนามัยปิดปาก และจมูกเมื่อมีอาการไอหรือจาม แต่หากมีอาการไม่สบายหรือเป็นไข้ ควรรีบพบแพทย์ทันที ทั้งนี้หากสงสัยว่า มีบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ขอความกรุณาแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ทราบที่หมายเลขโทรศัพท์ 822-795-0095 , 822-795-3258, 822-795-3098 ต่อ 101- 108 นอกจากนี้ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางสถานเอกอัครราชทูตไทยฯอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของเชื้อเมอร์สในเกาหลีใต้ยังคงเป็นการแพร่ระบาดเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายแรก และกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้มีมาตรการอย่างเข้มงวด โดยการกักกันผู้สัมผัสโรคแล้ว เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวสามารถแพร่กระจายได้ และเป็นอันตรายถึงชีวิต.

ภาพจาก http://www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin