ข่าวต้นชั่วโมง

สคร.5 แนะนำให้กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ วิธีง่ายๆ ป้องกัน ไวรัสเมอร์ส

148
นายสอาด วีระเจริญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จากกระแสความวิตกกังวลเรื่องการแพร่กระจายเชื้อไวรัสกลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือเมอร์ส(MERS) เพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งกลุ่มอาการเมอร์ส มีอาการคล้ายโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ คือมีไข้สูง ไอ หายใจหอบ อาเจียน ถ่ายเหลว บางรายอาจจะมีไตวายร่วมด้วย หากเป็นหนักจะเสียชีวิตจากปอดอักเสบรุนแรง และการทำงานของอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว เชื้อไวรัสจะอยู่ในละอองน้ำมูก น้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม กลุ่มผู้ที่ติดโรคได้ง่ายได้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ โรคเบาหวาน โรคไตวาย โรคปอดเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ในฐานะหน่วยงานสาธารณสุขได้แจ้งหน่วยงานในสังกัดได้เร่งดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจในป้องกันโรคดังกล่าว โดยวิธีป้องกันกลุ่มอาการเมอร์สที่สามารถปฏิบัติได้ง่ายๆ โดยไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยไข้หวัดหรือมีอาการปอดบวม สวมหน้ากากอนามัย หากต้องไปสถานที่แออัดที่มีคนจำนวนมาก ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ ที่สำคัญต้องยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อสุขอนามัยที่ดีเป็นพฤติกรรมสุขภาพง่ายๆ ที่สามารถป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี กินร้อน คือ การกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่เสมอ รวมถึงไม่กินอาหารสุกๆ ดิบๆ ช้อนกลาง คือ การใช้ช้อนกลางทุกครั้ง เมื่อกินอาหารร่วมกับผู้อื่น ช่วยป้องกันโรคที่ติดต่อทางน้ำลายได้ ล้างมือ การล้างมือที่ถูกต้องคือการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังทำกิจกรรม การล้างมือถูกวิธีเพียง 15 วินาที สามารถลดเชื้อโรคได้ถึงร้อยละ 90

ภาพจาก www.muangdho.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin