รายการ Social Talk

ประเภทรายการ รายการสาระความรู้
รูปแบบรายการ รายการที่นำเสนอเรื่องที่ได้ความสนใจและประเด็นต่าง ๆ ที่มีการเผยแพร่ในโลกสังคมออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อรายงานข่าวและประเด็นที่มีการเผยแพร่ในโลกสังคมออนไลน์แต่ละวันให้ผู้ฟังทราบความเคลื่อนไหว เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงและทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ

2.เพื่อเสนอข่าวสารที่เป็นความรู้และกิจกรรมที่ผู้ฟังสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึง

เนื้อหา เป็นรายการ

1.วันจันทร์ อัพเดทข่าวสารเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

2.วันอังคาร เรื่องที่มีการแชร์และประเด็นที่มีการพูดคุยกันในโลกสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นอุทาหรณ์และข้อคิดสอนใจ

3.วันพุธ เรื่องในแวดวงบันเทิง

4.วันพฤหัสบดี เรื่องที่มีการแชร์และประเด็นที่มีการพูดคุยกันในโลกสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นอุทาหรณ์และข้อคิดสอนใจ

5. วันศุกร์ อัพเดทเรื่องของเทคโนโลยีและไอที

ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ เกษม เขษมพุฒเรืองศรี