รายการ People of the World

ประเภทรายการ รายการสาระความรู้
รูปแบบรายการ รายการนำเสนอเรื่องราวชีวิตของบุคคลที่มีชื่อเสียงจากทุกวงการทั่วโลก
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อนำเสนอเรื่องราวชีวิตของบุคคลที่น่าสนใจจากทุกวงการ ที่ควรเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต เพื่อสังคมที่ดี

2.เพื่อเสนอแนวทางการใช้ชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

3.เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ฟังสามารถทำตามจุดมุ่งหมาย และนำไปสู่ความสำเร็จได้

เนื้อหา เป็นรายการนำเสนอประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียง  บุคคลสำคัญ จากทุกวงการ  หรือบุคคลที่กำลังได้รับความสนใจในกระแสสังคม ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นได้  และผลงานที่โดดเด่น
ผู้ดำเนินรายการ นางสาว อัสมา สันง๊ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.