รายการ Beautiful Music

ประเภทรายการ รายการบันเทิง
รูปแบบรายการ รายการเพลงสากลยุค 50s, 60s และ 70s
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อนำเสนอเพลงสากลในยุค 50s, 60s และ 70s ที่หาฟังยาก

2.เพื่อสร้างความบันเทิงแก่ผู้ฟัง

เนื้อหา เป็นรายการเพลงที่เปิดเพลงสากลในยุค 50s-70s ที่ยังอยู่ในความทรงจำและหาฟังได้ยาก
ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ เกษม เขษมพุฒเรืองศรี