รายการ ในวันว่าง

ประเภทรายการ รายการสาระความรู้
รูปแบบรายการ การรายนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในประเทศ  รวมถึงงานกิจกรรมที่น่าสนใจที่กำลังเกิดขึ้น
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ

2.เพื่อนำเสนอกิจกรรม งานแสดง เทศกาลที่น่าสนใจทำกำลังเกิดขึ้น

เนื้อหา                 เป็นรายการ…
ผู้ดำเนินรายการ นาย ณัฐวุฒิ เศษกำปัง