รายการ เที่ยวไป ชิมไป

ประเภทรายการ  รายการสาระความรู้
รูปแบบรายการ รายการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารจากทั่วประเทศ   พร้อมเกร็ดความรู้เล็กน้อย
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในประเทศ

2.เพื่อนำเสนอร้านอาหารในสถานที่ใกล้เคียงกับสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำ

3เพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในประเที่ยว

เนื้อหา เป็นรายการที่จะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมของประเทศไทยพร้อมร้านอาหารขึ้นชื่อตามสถานที่นั้นๆ  และมีเกร็ดสะระความรู้ในช่วงท้าย
ผู้ดำเนินรายการ รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท