รายการ รู้ไว้ใช่ว่า

ประเภทรายการ รายการสาระความรู้
รูปแบบรายการ รายการนำเสนอข่าวสารสาระความรู้ทั่วไปที่มีประโยชน์
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อนำเสนอเรื่องราวสาระความรู้ด้านสุขภาพ

2.เพื่อเสนอเรื่องราวเกร็ดความรู้สำหรับงานบ้าน  ความสวยความงาม

3.เพื่อนำเสนอเรื่องราวนวัตกรรมและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในรอบโลก

เนื้อหา เป็นรายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระความรู้

ช่วงที่ 1 รู้รักษ์สุขภาพ  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ โรคภัย

ช่วงที่ 2 รู้รอบ…รอบรู้  เสนอเรื่องราวเกร็ดความรู้สำหรับงานบ้าน  ความสวยความงาม

ช่วงที่ 3 รู้ทันโลก  นำเสนอเรื่องราวแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในรอบโลก

ผู้ดำเนินรายการ นางสาว อัสมา สันง๊ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.